บ่อยครั้งที่เกิดปัญหาการทุจริต ที่เกิดจากการบันทึกรายการโอนหรือจำหน่ายสินทรัพย์ผิดพลาด

Asset Control มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหาการตรวจนับสินทรัพย์

มีการเก็บบันทึกข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ของสินทรัพย์ เช่น การซื้อ เบิกใช้ โอนย้าย เปลี่ยนสถานที่หรือเปลี่ยนผู้ครอบครองสินทรัพย์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งาน Access control ยังรองรับการตรวจนับสินทรัพย์ด้วยสมาร์ทโฟน

pageAsset


เรามุ่งเน้นไปที่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการตรวจนับสินทรัพย์ของธุรกิจ เพื่อให้ได้ระบบที่มีคุณภาพและจัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดกลับไปหน้าระบบงาน