งบประมาณบานปลาย เป็นสัญญาณเตือนถึงการจัดการงบประมาณที่ผิดพลาด

ระบบ Budget เหมาะสำหรับประเภทธุรกิจรับเหมา เช่น ก่อสร้าง ตกแต่งภายใน ฯลฯ ซึ่งเป็รธุรกิจที่มีการจัดซื้ออุปกรณ์ตลอดระยะเวลาของการทำงาน ทำให้การควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนั้นผิดพลาด

 ประมาณการค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

 ควบคุมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

 ใช้ในการวางแผนทางการเงิน

 หาเงินสดหมุนเวียนเพื่อดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น

pageBudget


ที่กล่าวมานี้ ล้วนเป็นข้อดีของระบบงบประมาณ การจัดการงบประมาณและควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดี จะทำให้ธุรกิจเจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบงบประมาณหรือ Budget สามารถแนบเอกสารประกอบการเบิกใช้งบประมาณ จากนั้นระบบจะส่งข้อมูลเอกสารต่างๆ ไปที่ระบบบัญชี เพื่อลดเวลาในการบันทึกเอกสารของฝ่ายบัญชีได้อีกด้วย และระบบมีความปลอดภัยสูงสุดในการจัดเก็บข้อมูล

ในการใช้งานระบบงบประมาณ ใช้งานง่ายบน Website ผ่าน Desktop หรือ Smartphone (Android & iOS) เพื่อให้ตอบโจทย์ในการใช้งานมากที่สุด

ผลงานของเรา


กลับไปหน้าระบบงาน