ธุรกิจของคุณเคยเจอปัญหานี้หรือไม่ ? การจัดเก็บเอกสารที่ไม่เป็นระเบียบ, ไม่รู้ว่าเอกสารอยู่ขั้นตอนไหน ติดตามสถานะเอกสารไม่ได้ มูลเหตุเหล่านี้ทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน ทั้งการติดตาม การค้นหา ตลอดจนการขออนุมัติเอกสาร ส่งผลให้ไม่สามารถควบคุมการทำงานให้อยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนดได้

ปัญหานี้จะหมดไป ถ้าองค์กรให้ความสำคัญกับการจัดเก็บเอกสารภายใน ระบบ Internal Document (เอกสารอิเล็กทรอนิกส์) ช่วยให้ธุรกิจมีการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ ปลอดภัย ค้นหาง่าย มีต้นทุนการค้นหาที่ต่ำและที่สำคัญค้นพบเอกสารตามที่ต้องการ ส่งผลให้พนักงานในองค์กรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

pageInternalDocument


จัดการเรื่องการขออนุมัติเอกสาร ให้การทำงานของคุณดำเนินไปได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

ไม่เพียงแต่จัดเก็บเอกสารได้อย่างเป็นระบบเท่านั้น เราได้เพิ่มขีดความสามารถในการทำงานให้กับธุรกิจของคุณ โดยผู้ใช้งานสามารถขออนุมัติเอกสารไปยังผู้บริหาร โดยระบบจะส่ง Notify ไปที่ LINE Official ของผู้บริหาร หรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ และสามารถอนุมัติเอกสารได้ทันที เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และลดการทำงานที่ซ้ำ ซ้อน ไม่ว่าจะที่ไหนๆ ก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกลับไปหน้าระบบงาน