เข้าชมระบบของเรา เพื่อดูว่าเราช่วยให้ธุรกิจเติบโตและพัฒนาได้อย่างไร

ตอบสนองความต้องการได้ทั้งรูปแบบ Website และ Application รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Android & iOS

buttonAssetControl

Asset Control

ตรวจนับสินทรัพย์ที่มีอยู่ ด้วยการ Scan Barcode & QR Code


buttonBudget

Budget

ป้องกันธุรกิจขาดทุน ควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างลงตัวและมีประสิทธิภาพ


buttonBillPayment

Bill Payment

ใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับธุรกิจที่มีลูกหนี้ทั่วประเทศ


buttonCrm

CRM

บริหารงานขายออนไลน์
ขยายฐานลูกค้าเพื่อการเติบโตของธุรกิจ


buttonSalesForecast

Sales Forecast

คาดการณ์ยอดขายสินค้าในอนาคต และนำข้อมูลมาวิเคราะห์
เพื่อวางแผนด้าน Marketing


buttonSupplyChain

Supply Chain

แสกน & ตรวจนับสินค้า ผ่านระบบ Android
พร้อม GPS ติดตามรถสินค้า


buttonInternalDocument

Internal Document

หมดปัญหาเรื่องการควบคุมงานเอกสาร
และติดตามงาน