ระบบ Supply Chain เป็นระบบตรวจนับสินค้าเป็นการตรวจนับสินค้าด้วยการ Scan Barcode & QR Code การนำระบบซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยเข้ามาช่วยบริหารจัดการสินค้าคงคลัง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะ ช่วยให้องค์กรของคุณสามารถบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งเหล่านี้ช่วยทำให้ต้นทุนการ ผลิตขององค์กรอยู่ในระดับที่ต่ำนั่นเอง

Digital Value ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงพัฒนาระบบ Supply Chain เพื่อบริหารจัดการสินค้าคงคลังแบบครบวงจร โดยที่คุณไม่ต้องใช้เงินทุนมากนักสำหรับการลงทุนทำระบบ และยังช่วยให้คุณมีระบบจัดการสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ

pageSupplyChain


กลับไปหน้าระบบงาน