เราขอส่งมอบซอฟต์แวร์ดิจิตอลที่ดีที่สุด ครอบคลุมการใช้งานได้หลากหลายธุรกิจ

ระบบที่แนะนำ

ดูทั้งหมด
buttonBudget

Budget

ป้องกันธุรกิจขาดทุน ควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างลงตัวและมีประสิทธิภาพ


buttonCrm

CRM

บริหารงานขายออนไลน์
ขยายฐานลูกค้าเพื่อการเติบโตของธุรกิจ


buttonSupplyChain

Supply Chain

แสกน & ตรวจนับสินค้า ผ่านระบบ Android
พร้อม GPS ติดตามรถสินค้าสำหรับระบบที่เราได้พัฒนาขึ้นทั้งหมด เราเรียกว่า Business Data Platform เป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นเพื่อจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นจริงให้กับธุรกิจของคุณ เพื่อให้ธุรกิจดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ